سرور مجازی NVMe ایران

سرور مجازی NVMe ایران سیب هاست

سرور مجازی NVMe ایران 0 موجود است

سرور مجازی NVMe ایران
CPU Intel Xeon E5-2690v3
RAM DDR4 2333 ECC
Hard HP Enterprise PCIe NVMe - Made in USA!
10Gbps Fiber Bandwith
Free Directadmin
Free Setup

شروع از
130,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

همراه با هر پلن میباشد

  • Intel Xeon E5-2690v3

  • DDR4 2333

  • HP PCIe NVMe

  • Bandwith 10Gbps Fiber